تماس با ما

تلفن گویای دانشگاه پیام نور مرکز بوانات

3088-3152-07144403151

شماره فکس: 07144403150

تلفن های مستقیم مرکز بواناتردیف

نام قسمت

مسئول

شماره تلفن مستقیم

1

ریاست مرکز

آقای دکتر زعیم

44403091

1

مسئول آموزش و حراست

آقای روستایی

 09171534509
44405214

2

کارشناس رشته ادبیات تطبیقی ارشد

آقای طیبی

44405215

3

کارشناس رشته های حقوق ، زیست شناسی

آقای قاسمی

44405812

4

کارشناس رشته های روان شناسی علوم تربیتی جغرافیا علوم سیاسی

آقای طیبی

44405215

5

کارشناس رشته های ادبیات الهیات مدیریت مهندسی کشاورزی

خانم دلاوری

44405813

6

امور اداری

آقای ملک مکان

44405216

7

امور مالی

آقای غلامی پور

44405141

8

حسابدار

آقای رضایی

44405141

9

امور فرهنگی

آقای قاسمی

44405812

10

امور فارغ التحصیلان

خانم کاظمی

44405217

11

روابط عمومی

خانم دلاوری

44405813

12

کتابخانه

آقای محمدی

44405213

13

دبیرخانه

آقای بمانعلی

44403150

14

کارپرداز و راننده

آقای قربانی

44405141

15

نگهبانی

آقای خاکپور

آقای عباسی

44405836

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما