1403/2/20 پنجشنبه اطلاعیه امتحانات پايان نيمسال اول 1403-1402 راهنماي امتحانات دانشجويان
دانشجويان عزيز هنگام شركت در جلسه آزمون مقررات زير را دقيقاً رعايت فرماييد :
1. به همراه داشتن كارت دانشجويي و گزارش 428 اخذ شده از سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir  الزامي است .
2. يك ساعت قبل از شروع هر آزمون در محل برگزاري امتحانات حضور داشته باشيد .
3. از آوردن كتاب ، جزوه ، يادداشت ، هندزفري ،ساعت هوشمند ، تلفن همراه و هرگونه وسيله الكترونيكي ديگر به جلسه خودداري كنيد .
4. فقط با توجه به سربرگ سوالات ، دانشجو مجاز به داشتن ماشين حساب و كتاب قانون و غيره مي باشد .
5. دانشجويان عزيز دقت نماييد پاسخنامه با مشخصات فردي تان تطبيق كند . در صورت وجود هرگونه مشكل مسئول جلسه رادر جريان قرار دهيد . در غير اينصورت مسئوليت عدم تصحيح پاسخنامه بعهده دانشجو است .
6. پاسخنامه هاي خود را تميز و بدون تا خوردگي نگاه داشته و تحويل دهيد . ضمناً به هيچ عنوان دايره هاي چهار طرف پاسخنامه باركد را مخدوش ننموده و محل مشخص شده را با خودكار فقط در كادر مخصوص امضاء نمائيد .
7. پاسخنامه هاي تستي را فقط با مداد مشكي نرم پررنگ و پاسخنامه تشريحي را با خودكار آبي تكميل نماييد.
8. دانشجويان محترم به تعداد سوالات و زمان پاسخگويي به آن در سربرگ دقت نموده در صورت مغايرت در تعداد سوالات مراقب را در جريان قرار دهيد .
- تذكر مهم : براي آزمون هاي تستي - تشريحي دو پاسخنامه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد كه ابتدا مي بايست به سئوالات تستي در موعد مقرر پاسخ داده و سپس به سئوالات تشريحي پاسخ دهد.
9. در حين برگزاري آزمون از صحبت نمودن ، نگاه كردن به اطراف و همراه داشتن يادداشت ، خودداري نموده در غير اينصورت با فرد خاطي بر اساس آيين نامه انضباطي برخورد مي گردد .
10. نكاتي كه مسئولان اجرايي آزمون متذكر شده يا از طريق بلند گو پخش مي شود ، رعايت نماييد .
11. تكميل كد سري سوال با توجه به توضيحات مندرج بر روي صفحه اول سوالات توسط دانشجو الزامي مي باشد عواقب ناشي از عدم تكميل يا درج اشتباه كد سري سوال به عهده دانشجو است .
12. دانشجويان موظفند برگ حضور و غياب را با خودكار امضاء نمايند .
13. دانشجوياني كه به طور همزمان بيش از يك درس امتحان دارند موظفند به مسئول جلسه اين موضوع را اعلام و بعد از امتحان اول ، جلسه را ترك ننمايند .لازم به ذکر است در صورت داشتن دوامتحان در یک ساعت ؛ اولویت با آزمون الکترونیکی می باشد.
14. دانشجويان موظفند بعد از پايان زمان آزمون سوالات را تحويل مراقب داده و سريعاً از حوزه امتحاني خارج شوند .
15. دانشجويان معترض به سوالات پس از پايان هر جلسه آزمون تا حداكثر يك هفته پس از امتحان مهلت دارند اعتراض خود را به سوالات در سامانه گلستان ثبت نمايند .
16. دانشجويان در صورت مشاهده اشکال در نمره تشريحي مي توانند حداکثر تا هفت روز پس از اعلام نمرات در سيستم اعتراض خود را ثبت نمايند و اساتيد محترم مورد بازنگري قرار دهند .
17. چنانچه دانشجويان با رويت سوالات ، پاسخنامه ها و كليد آنها و بررسي كامل آن مشكل خاصي مشاهده نمودند حداکثر تا 72 ساعت پس از اعلام نمرات می توانند از طريق سيستم گلستان اعلام نمايند .

 
 
امتیاز دهی