1401/9/16 چهارشنبه نکاتی در خصوص مکان و کارت ورود به جلسه آزمون امتحانات پایان ترم بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مركز بوانات مي رساند: 
1- مكان برگزاري امتحانات پايان نيمسال جاري کلیه مقاطع تحصیلی  در محل ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز بوانات می باشد

2- با توجه به فعالسازی امکان اخذ گزارش 428 از تاريخ  08/03/1401 ؛ دانشجويان مي توانند جهت اخذ كارت شركت در آزمون (گزارش 428) در سيستم گلستان از مسير زير اقدام نمايند:
1-  آموزش 2- گزارش هاي آموزش 3- دانشجو 4- اطلاعات ثبت نام و امتحان 5- برنامه پايان ترم دانشجو (428)
3- اخذ گزارش 428 مستلزم پرداخت شهریه متغیر بوده و دانشجويان بدهكار حداكثر 24 ساعت پس از پرداخت شهريه خود مي توانند نسبت به اخذ كارت آزمون اقدام نمايند .دانشجويان مشمول بنياد شهيد و امور ايثارگران مي بايست بدهي هاي شهريه عدم مشمول تعهد بنياد شهيد مانند مازاد سنوات تحصيلي (مشروط و غيره) را واريز تا  بتوانند نسبت به اخذ كارت آزمون  اقدام نمايند.
•  تذکر مهم :  از ورود دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه خودداری به عمل خواهدآمد.
 
امتیاز دهی