1402/9/7 سه‌شنبه آیین نامه انضباطی دانشجویان در خصوص امتحانات قابل توجه كليه دانشجويان
با سلام
با توجه به حضوري شدن امتحانات پايان ترم نيمسال اول 1402 (به غير از دروس عمومي كه بصورت مجازي خواهد بود)، به موارد ذيل توجه و دقت كافي داشته باشيد تا دچار مشكل خاصي حين برگزاري امتحان نگرديد:
١) برنامه امتحاني و ساعت امتحان خود را دقيق بررسي نماييد.
٢) در كارت ورود به جلسه امتحاني دروس و تاريخ امتحانات آمده است، دروس عمومي كه بصورت مجازي خواهد بود نيز جهت هر دانشجو در كارت ورود به جلسه مشخص گرديده است. 
٣) نيم ساعت قبل از شروع امتحان در محل دانشگاه حضور داشته باشيد.
٤) تاخير بيش از ١٥ دقيقه پس از شروع امتحان و ثبت غيبت در آن درس به منزله از دست دادن امتحان آن درس خواهد بود.
٥) جهت ورود به حوزه امتحان همراه داشتن كارت دانشجويي داراي تاريخ اعتبار و كارت ورود به جلسه الزامي است.
٦) جهت سلامت خود و ديگران حتما از ماسك استفاده نماييد.
٧) همراه داشتن موبايل و يا هر نوع وسيله الكترونيكي بصورت خاموش يا روشن تخلف محسوب گشته و با فرد خاطي طبق آيين نامه انضباطي رفتار خواهد شد.
٨) هر دانشجو بايستي مداد، مداد پاك كن ، خودكار و مداد تراش مخصوص به خود همراه داشته باشد. رد وبدل كردن اين وسايل در جلسه امتحاني تخلف محسوب خواهد شد.
٩) وضعيت منابع دروس خود را ازسایت pnu.ac.ir قسمت برنامه ريزي آموزشي چك و بررسي نهايي نماييد. آزمون هر درس از همين وضعيت منابع مشخص شده خواهد بود. 
١٠) ازمون ها معمولا يا تستي هستند يا تشريحي و يا تستي تشريحي كه در هر رشته و نوع درس متفاوت خواهد بود.
١١) در ازمون تستي ، پاسخنامه تستي فقط با مداد مشكي نرم تكميل گردد، در ذيل پاسخنامه مشخصات خود را نوشته و امضا نماييد. دقت فرماييد از تا كردن پاسخنامه، كثيف كردن آن و يا مخدوش نمودن باركدها جدا خودداري نماييد. در تكميل پاسخنامه تستي به هيچ عنوان از خودكار استفاده نشود.
١٢) در پاسخنامه تشريحي فقط از خودكار آبي استفاده نموده و مداد در برگه هاي تشريحي نقشي ندارد.
١٣) استثنا اين نيمسال بدليل اينكه كلاسها آنلاين و استاني بوده بايستي همه پاسخنامه هاي تشريحي بصورت يك رو نوشته شود تا بتوان آنها را در سيستم گلستان جهت دسترسي اساتيد محترم بارگزاري نمود. پس پاسخنامه تشريحي در اين نيمسال فقط و فقط يك رو نوشته شده و در صورت نياز به برگ اضافي با كارشناس ازمون هماهنگ نماييد.
١٤) برخي از امتحانات ممكن تست بصورت الكترونيكي و با استفاده از رايانه در محل آزمون برگزار گردد كه در كارت ورود به جلسه دانشجو مشخص خواهد شد.
١٥) در امتحانات الكترونيكي بعد از اتمام امتحان و قبل از خروج از صفحه خود حتما پايان ازمون زده شود تا نمره شما در سيستم ثبت گردد.
١٦) به وقت خود در امتحانات بخصوص امتحانات الكترونيكي توجه داشته باشيد.
١٧) امتحان هر درس فقط توسط شخص دانشجو در محل آزمون خواهد بود. جايگزيني شخصي به جاي دانشجو تخلف محسوب گشته و منجر به محروميت ترمي از تحصيل خواهد شد. 
١٨) پس از پايان امتحان سريعا محل ازمون را ترك نماييد.
١٩) چون ممكن است پس از دوسال برگزاري امتحانات انلاين بدليل بيماري كرونا ، امتحانات حضوري جهت برخي دانشجويان بخصوص ورودي 1402 ابهاماتي در پي داشته باشد لطفا تا قبل از دهم آذرماه هر سوال و ابهامي را ميتوانيد با شماره09170643681 روستایی (مدير آموزش ) مطرح نماييد.
با تشكر 🙏🙏
 
امتیاز دهی