1403/2/1 شنبه اطلاعیه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در سامانه گلستان توسط دانشجو اطلاعیه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در سامانه گلستان توسط دانشجو
دانشجویان گرامی می توانند عملکرد آموزشی اساتید را در نیمسال دوم 1403-1402از طریق نظر خواهی در سامانه گلستان به آدرس Reg.pnu.ac.ir از تاریخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۰ اردیبهشت از مسیر ذیل ارزیابی نمایند:
سربرگ ارزشیابی⇦منوی استاد⇦ارزشیابی
                
🇮🇷 روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس
 
امتیاز دهی