1402/2/6 چهارشنبه اطلاعیه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در سامانه گلستان توسط دانشجو اطلاعیه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در سامانه گلستان توسط دانشجو
دانشجویان گرامی می توانند عملکرد آموزشی اساتید را در نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از طریق نظر خواهی در سامانه گلستان به آدرس Reg.pnu.ac.ir از تاریخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۰ اردیبهشت از مسیر ذیل ارزیابی نمایند:
سربرگ ارزشیابی⇦منوی استاد⇦ارزشیابی
                
🇮🇷 روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس
 
امتیاز دهی